LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zenaro (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zenaro (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,54 / 9,54 Cena 100% (zł): 18,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zenaro

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Zenaro?

Lek Zenaro występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Zenaro?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Zenaro?

Lek Zenaro jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz w leczeniu objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Zenaro?

Dawkowanie leku Zenaro, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Zenaro może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Zenaro?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Kiedy Zenaro nie może być stosowany?

Leku Zenaro nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), cetyryzynę, hydroksyzynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Zenaro w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zenaro?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zenaro lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Zenaro jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Zenaro na kilka dni przed badaniem - lek Zenaro może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Jak stosować Zenaro z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Zenaro w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Zenaro u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Zenaro?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Zenaro, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Zenaro?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Zenaro wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Zenaro może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek Zenaro.

Jak przechowywać Zenaro?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama