LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zentasta (Ezetimibe + Atorvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zentasta (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zentasta (Rp) tabletki 10 mg + 20 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zentasta (Rp) tabletki 10 mg + 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zentasta (Rp) tabletki 10 mg + 80 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zentasta

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Zentasta?

Lek Zentasta występuje w postaci tabletek w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
Zentasta 10 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu i 10 mg atorwastatyny.
Zentasta 10 mg + 20 mg
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu i 20 mg atorwastatyny.
Zentasta 10 mg + 40 mg
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu i 40 mg atorwastatyny.
Zentasta 10 mg + 80 mg
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu i 80 mg atorwastatyny.
Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Zentasta?

Lek Zentasta zawiera 2 substancje czynne: ezetymib i atorwastatynę, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Kiedy stosować lek Zentasta?

Lek Zentasta jest stosowany u osób dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego (w tym cholesterolu LDL) i triglicerydów we krwi; ponadto zwiększa stężenie cholesterolu HDL.
Lek Zentasta jest stosowany u pacjentów, u których stosowanie samej diety nie jest wystarczające do kontrolowania stężenia cholesterolu. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zentasta należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu i należy ją kontynuować podczas jego przyjmowania.

Jak stosować lek Zentasta?

Dawkowanie leku Zentasta, sposób podawania i czas stosowania terapii ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Zentasta można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając np. szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Zentasta?

W razie pominięcia dawki leku Zentasta nie należy przyjmować podwójnej dawki ale przyjąć zwykłą dawkę leku następnego dnia o zwykłej porze.

Kiedy lek Zentasta nie może być stosowany?

Leku Zentasta nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ezetymib i atorwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Zentasta nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zentasta?

Przed przepisaniem leku Zentasta lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany. Należy zwrócić się do lekarza w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Zentasta i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie. Lekarz zaleci kontrolowanie terapii oraz okresowe kontrolowanie parametrów czynności wątroby.

Jak stosować lek Zentasta z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Zentasta z jedzeniem i piciem?

Podczas stosowania leku Zentasta nie należy spożywać więcej niż 1 lub 2 małe szklanki soku grejpfrutowego na dobę, gdyż większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Zentasta. Podczas leczenia należy unikać spożywania zbyt dużych ilości alkoholu.

Czy można stosować lek Zentasta w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Zentasta, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Zentasta, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Zentasta, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Zentasta?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie przyjmowania leku Zentasta, są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Zentasta i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia: ciężkich reakcji alergicznych powodujących obrzęk twarzy, języka i gardła, który może utrudniać oddychanie; zmian na skórze - łuszczenie i obrzęk skóry, pęcherze na skórze, ustach, w okolicach oczu, genitaliów, wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, szczególnie na dłoniach lub podeszwach stóp; osłabienie, tkliwość, ból mięśni, zerwanie mięśni.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Zentasta?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Zentasta wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie oczekuje się, aby lek Zentasta miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób po przyjęciu leku mogą jednak wystąpić zawroty głowy - wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Zentasta?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama