LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zevesin (Solifenacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zevesin (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,26 Cena 100% (zł): 20,22 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zevesin (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,57 Cena 100% (zł): 38,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zevesin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

CO ZAWIERA ZEVESIN?

1 tabletka powlekana Zevesin zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa zevesin?

Solifenacyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

kiedy stosować zevesin?

Lek Zevesin jest stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, którymi są: parcia naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.

jak stosować zevesin?

Dawkowanie leku Zevesin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków; należy go stosować o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją płynem; tabletek nie należy rozgniatać.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku zevesin?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
  

kiedy zevesin nie może być stosowany?

Leku Zevesin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Zevesin nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku zevesin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zevesin konieczne jest przeanalizowanie przeciwwskazań do jego stosowania oraz środków ostrożności w trakcie leczenia. Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu leku oraz ustala zasady kontroli pacjenta podczas leczenia. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zaleconej przez lekarza dawki leku. Konieczny jest jak najszybszy kontakt z lekarzem, jeśli w czasie stosowania leku Zevesin wystąpią napad alergii lub ciężka reakcja skórna (taka jak powstawanie pęcherzy lub złuszczanie naskórka).

jak stosować zevesin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy zevesin można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o zastosowaniu leku Zevesin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku zevesin?

Działania niepożądane leku Zevesin zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Zevesin i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak trudności w oddychaniu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku zevesin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

czy zevesin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W trakcie leczenia lekiem Zevesin mogą wystąpić działania niepożadane, takie jak niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia - jeśli one wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

jak przechowywać zevesin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl