LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zypsila (Ziprasidone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zypsila (Rp) kapsułki twarde 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 43,80 Cena 100% (zł): 43,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zypsila (Rp) kapsułki twarde 40 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,00 Cena 100% (zł): 58,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zypsila (Rp) kapsułki twarde 80 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 5,97 Cena 100% (zł): 211,26 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zypsila: kapsułki twarde (80 mg) 56 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych indolu.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 80 mg zyprazydonu w postaci wodorosiarczanu. 1 kapsułka zawiera 229,73 mg laktozy.

WSKAZANIA
Leczenie schizofrenii u dorosłych.
Leczenie maniakalnych i mieszanych epizodów o umiarkowanej ciężkości w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat (skuteczność preparatu w zapobieganiu nawrotom epizodów choroby dwubiegunowej nie została ustalona).

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

Zypsila

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera lek Zypsila?

Lek Zypsila występuje w postaci kapsułek w trzech dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 kapsułka twarda zawiera 20 mg, 40 mg lub 80 mg zyprazydonu w postaci wodorosiarczanu zyprazydonu. Lek zawiera laktozę i dlatego pacjenci ze stwierdzoną wcześniej nietolerancją pewnych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jak działa lek Zypsila?

Zyprazydon należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Jego działanie polega na blokowaniu określonych receptorów w mózgu, co pomaga normalizować aktywność mózgu, zmniejszając objawy schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Kiedy stosować lek Zypsila?

Lek Zypsila stosuje się w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych.
Lek Zypsila jest także stosowany u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat w leczeniu epizodów maniakalnych lub epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.

Jak stosować lek Zypsila?

Lekarz ustali indywidualnie dawkę leku i długość leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem, ponieważ może to spowodować nawrót objawów choroby.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować w trakcie posiłku. Kapsułki należy połykać w całości; nie wolno ich żuć. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę - 1 kapsułkę rano podczas obfitego śniadania i 1 kapsułkę wieczorem podczas kolacji. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Zypsila?

Lek należy przyjmować regularnie. W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć następną dawkę. Nie należy przyjmować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Zypsila nie może być stosowany?

Leku Zypsila nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (zyprazydon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować, jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem lub miał ostatnio zawał serca. Leku nie wolno stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogących wpływać na czynność serca.
Leku Zypsila nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej.
Leku Zypsila nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu schizofrenii.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zypsila?

Po wywiadzie lekarskim oraz przeanalizowaniu wszystkich przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku Zypsila. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, lekarz wprowadzi leczenie tym lekiem i poda zasady kontroli terapii. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Należy omówić z lekarzem jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania tego leku. Podczas przyjmowania leku Zypsila nie należy pić alkoholu.

Jak stosować lek Zypsila z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Zypsila w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz omówi z pacjentką ryzyko związane ze stosowaniem leku Zypsila w okresie ciąży i karmienia piersią. Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas przyjmowania tego leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Zypsila?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Zypsila, są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęściej występujące działania niepożądane tego leku to: trudności ze snem, senność lub nadmierna senność w ciągu dnia, ból głowy. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Zypsila i jak najszybciej zwrócić się o pomoc lekarską, jeżeli podczas leczenia pojawi się jakikolwiek z następujących objawów: mimowolne lub nieprawidłowe ruchy, głównie w obrębie twarzy lub języka; szybkie lub nieregularne bicie serca, zawroty głowy podczas wstawania (mogą to być objawy stanu o nazwie niedociśnienie ortostatyczne); obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, problemy z połykaniem lub oddychaniem, pokrzywka (są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej); gorączka, przyspieszone oddychanie, pocenie się, sztywność mięśni i zaburzenia świadomości (mogą to być objawy stanu nazywanego złośliwym zespołem neuroleptycznym); wysypka, gorączka i powiększenie węzłów chłonnych (mogą to być objawy stanu o nazwie osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi - DRESS); szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie (są to objawy zagrażającego życiu stanu o nazwie torsade de pointes); ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z pęcherzami, w tym z pęcherzami w jamie ustnej, złuszczanie się skóry, gorączka, plamy na skórze (mogą być one objawami zespołu Stevensa-Johnsona); obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg (mogą to być objawy zakrzepów krwi w żyłach); przewlekła, bolesna erekcja.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Zypsila?

W sytuacji przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Czy lek Zypsila wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Zypsila może wywoływać senność - jeśli wystąpi senność, aż do czasu jej ustąpienia nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności.

Jak przechowywać lek Zypsila?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem