Dodaj do mojego indeksu leków »

Zyx Bio (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Zyx Bio (OTC) tabletki powlekane 5 mg 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,20 Cena 100% (zł): 13,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zyx Bio

Informacja dla pacjenta

Biofarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. 1 tabletka zawiera 79 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
Zalecana dawka leku wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana) na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: zalecana dawka leku wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana) na dobę. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabletek powlekanych; w tej grupie wiekowej zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Lewocetyryzyna nie jest zalecana do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego zalecane jest dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dostosowanie dawkowania jest zalecane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U dorosłych pacjentów odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być dostosowane indywidualnie, w zależności od stopnia wydolności nerek. Modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest zależna od wartości klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 1 tabletka raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 1 tabletka co 2 dni; klirens 10-30 ml/min - 1 tabletka co 3 dni; klirens < 10 ml/min - stosowanie leku przeciwwskazane. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie wartości klirensu nerkowego oraz masy ciała. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.
Czas trwania leczenia
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występujące < 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się przez okres krótszy niż 4 tygodnie) należy leczyć w zależności od przebiegu choroby, leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić w razie ponownego ich wystąpienia. Obecnie doświadczenie kliniczne z zastosowaniem związku racemicznego cetyryzyny dotyczy okresu do 1 roku w leczeniu przewlekłej pokrzywki i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połykać w całości, popijając płynem.  Zalecane jest przyjmowanie dawki leku raz na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: osłabienie, ból brzucha.

UWAGI
Należy zachować szczególną ostrożność spożywając alkohol w trakcie stosowania leku. W trakcie leczenia preparatem niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie. Dlatego pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na ten lek.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych