LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

ellaOne (Ulipristal)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
ellaOne (Rp) tabletki 30 mg 1 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 98,40 Cena 100% (zł): 98,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

ellaOne

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoire HRA Pharma

Co zawiera ellaOne?

Lek ellaOne występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 30 mg octanu uliprystalu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa ellaOne?

Lek ellaOne jest produktem antykoncepcyjnym do stosowania w przypadkach nagłych. Antykoncepcja w przypadkach nagłych nie zawsze jest skuteczna (na 100 kobiet, które zastosują ten lek, w przybliżeniu 2 z nich zajdą w ciążę). Antykoncepcja w przypadkach nagłych nie chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy stosować ellaOne?

Lek ellaOne jest przeznaczony do stosowania w celu zapobiegnięcia ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła, na przykład:
- w przypadku odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia;
- jeśli doszło do pęknięcia, zsunięcia się lub wypadnięcia prezerwatywy u któregoś z partnerów lub w przypadku, gdy zapomniano ją zastosować;
- jeśli stale stosowana tabletka antykoncepcyjna nie została przyjęta zgodnie z zaleceniami.
Lek ellaOne nie jest przeznaczony do stosowania jako stała metoda antykoncepcji - w przypadku braku stałej metody antykoncepcji należy zwrócić się do lekarza o wybranie odpowiedniej metody.

Jak stosować ellaOne?

Dawkę leku ellaOne i sposób podawania ustala lekarz.
Jeśli po zastosowaniu tabletki dojdzie do stosunku płciowego bez zabezpieczenia, nie zapobiegnie ona zajściu w ciążę. Po przyjęciu tabletki do czasu wystąpienia kolejnej miesiączki należy podczas każdego stosunku płciowego stosować prezerwatywy. Po zastosowaniu tabletki kilkudniowe opóźnienie wystąpienia miesiączki jest normalne. Jeśli miesiączka spóźnia się o ponad 7 dni lub jest nietypowo skąpa lub nietypowo obfita, albo jeśli wystąpią objawy, takie jak ból brzucha (żołądka), wrażliwość piersi, nudności lub wymioty, możliwe, że doszło do zajścia w ciążę. Należy niezwłocznie wykonać test ciążowy. W przypadku ciąży należy skonsultować się z lekarzem.
Sposób podawania
Tabletkę można przyjąć o dowolnej porze dnia, przed, po lub w trakcie posiłku.

Kiedy lek ellaOne nie może być stosowany?

Leku ellaOne nie należy podawać pacjentkom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (octan uliprystalu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku ellaOne?

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: w przypadku spóźnienia miesiączki lub objawów ciąży (powiększenie piersi, poranne nudności) sugerujących bycie w ciąży; w przypadku występowania ciężkiej astmy; w przypadku ciężkiej choroby wątroby. Zaleca się konsultację z farmaceutą lub lekarzem w przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek problemów związanych ze stosowaniem antykoncepcji awaryjnej. W przypadku zajścia w ciążę pomimo zażycia tabletki ważne jest, aby zwrócić się do lekarza w celu uzyskania dodatkowych informacji. Lek nie zapewnia ochrony przed zarażeniem wirusem HIV lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (np. chlamydioza, opryszczka narządów płciowych, kłykciny kończyste, rzeżączka, zapalenie wątroby typu B i kiła); przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową chronią wyłącznie prezerwatywy.

Jak stosować ellaOne z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować ellaOne w ciąży i okresie karmienia piersią?

Przed przyjęciem leku ellaOne, jeśli miesiączka się spóźnia, należy powiadomić o tym farmaceutę lub lekarza, lub wykonać test ciążowy w celu wykluczenia istnienia ciąży. Lek jest metodą antykoncepcyjną stosowaną w celu zapobiegania zajściu w ciążę. Nie powoduje przerwania już istniejącej ciąży. W przypadku zastosowania leku ellaOne podczas karmienia dziecka piersią nie należy karmić piersią przez 1 tydzień od zastosowania leku; w tym czasie zaleca się stosować laktator w celu utrzymania produkcji mleka, jednak należy wyrzucać mleko.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ellaOne?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku ellaOne?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy ellaOne wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po przyjęciu leku ellaOne u niektórych kobiet występują zawroty głowy, senność, nieostre widzenie i (lub) zmniejszenie koncentracji - jeśli wystąpią te objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać ellaOne?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner