LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Indeks bezpłatnych produktów leczniczych 75+

Wróć do strony głównej LekInfo75plus >>

ZASADY WYDAWANIA BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW


KOMU PRZYSŁUGUJĄ BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

  • Bezpłatne leki dla seniorów przysługują wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia, od dnia 75. urodzin. 

KTÓRE LEKI PRZYSŁUGUJĄ BEZPŁATNIE SENIOROM

  • Bezpłatne leki dla seniorów są określone w wykazach publikowanych w obwieszczeniach Ministerstwa Zdrowia zawierających wykazy leków refundowanych. 
  • Przysługują one uprawnionym pacjentom wyłącznie we wskazaniach objętych refundacją. 

NA JAKICH ZASADACH SĄ PRZEPISYWANE BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

  • Podstawą do otrzymania bezpłatnych leków jest recepta wystawiona przez lekarza POZ, wybranego przez pacjenta lub uprawnioną pielęgniarkę. Recepta może być również wystawiona przez lekarza tej samej placówki ochrony zdrowia, gdy lekarz prowadzący pacjenta jest nieobecny.
  • Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” powinien być wpisany symbol "S". W przypadku zbiegu uprawnienia "S" z innym uprawnieniem dodatkowym należy wpisać oba kody uprawnień. W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%). Na tej samej recepcie mogą również przepisane inne leki. 
  • Bezpłatne leki dla seniorów mogą przepisywać sobie i najbliższej rodzinie lekarze niepraktykujący, którzy zachowali prawo do przepisywania recept sobie i najbliższej rodzinie. 

KTÓRY LEKARZ NIE MOŻE PRZEPISAĆ BEZPŁATNYCH LEKÓW

  • Bezpłatnych leków dla seniorów nie mogą przepisywać lekarze specjaliści nie zatrudnieni jako lekarze POZ. Oznacza to, że jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który wypisze bezpłatne recepty. 
  • Gdy pacjent znajduje się w szpitalu, bezpłatnych leków dla seniorów nie może przepisać lekarz prowadzący ani wypisujący ze szpitala. 

NA JAKICH ZASADACH BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW SĄ WYDAWANE W APTECE

  • Podstawą do otrzymania bezpłatnych leków jest recepta wystawiona przez lekarza POZ lub pielęgniarkę POZ (uprawnioną do wystawiania recept) oznaczona symbolem "S" w polu kodu uprawnień dodatkowych. 
  • Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem "S", oznacza to, że recepta musi być prawidłowo wypełniona przez lekarza.

Źródło: MZiOS, opracowanie własne redakcja LekInfo24


Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl