Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Alka-Prim - seria wycofana z obrotu

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr GIF-N-ZJP-4350/46/ES/17 
Źródło: GIF