LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa


Firma Gentium S.r.l., w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przekazuje poniższe informacje dotyczące produktu leczniczego Defitelio (defibrotyd).


Defitelio (defibrotyd): Nie stosować do profilaktyki zarostowej choroby żył wątroby (ang. veno-occlusive disease, VOD) po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. Haematopoietic stem-cell transplantation, HSCT).

Defitelio (defibrotyd) zobacz w LekInfo24 »

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Podsumowanie

  • Badanie 15-007 porównujące defibrotyd oraz najlepsze leczenie podtrzymujące (ang. best supportive care, BSC) z BSC jako profilaktykę VOD po HSCT zostało przerwane z powodu braku skuteczności
  • Nie zaobserwowano wpływu na pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności jako przeżycia bez VOD do dnia +30 po HSCT
  • Produkt leczniczy Defitelio nie jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce VOD

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Defibrotyd to mieszanina oligonukleotydów o wykazanym działaniu przeciwzakrzepowym, fibrynolitycznym, antyadhezyjnym i przeciwzapalnym. Pod nazwą handlową Defitelio został zatwierdzony do stosowania w wyjątkowych okolicznościach w 2013 r. do stosowania w leczeniu ciężkiej postaci zarostowej choroby żył (ang. Veno-occlusive disease, VOD) wątroby, nazywanej także zespołem niewydolności zatokowej wątroby (ang. Sinusoidal obstruction syndrome, SOS) i występującej po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. Haematopoietic stem-cell transplantation, HSCT). Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych, a także u młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku powyżej 1 miesiąca.

Przeprowadzono badanie w profilaktyce (badanie 15-007) z zastosowaniem dawki defibrotydu 25 mg/kg/dobę podawanego w infuzji dożylnej, z udziałem dzieci (n=198) oraz dorosłych (n=174) po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych. Najczęstszymi chorobami zasadniczymi były ostra białaczka limfoblastyczna (n=100) 26,9%, ostra białaczka szpikowa (n=96) 25,8% lub nerwiak (n=57) 15,3%. Pacjentów zrandomizowano do grupy otrzymującej defibrotyd w skojarzeniu z najlepszym profilaktycznym leczeniem podtrzymującym (ang. best supportive care, BSC) lub tylko BSC.

Badanie zostało przerwane z powodu braku skuteczności. Pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim było przeżycie bez zarostowej choroby żył do dnia +30 po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych nie został spełniony. Nie stwierdzono różnic podczas porównania defibrotydu oraz BSC z BSC. Estymatory KaplanaMeiera (95% CI) przeżycia bez VOD do dnia +30 po HSCT wynosiły 66,8% (57,8%, 74,4%) w grupie otrzymującej defibrotyd oraz BSC i 72,5% (62,3%, 80,4%) w grupie jedynie BSC. Wartość p ze stratyfikowanego testu logarytmicznego rang porównującego przeżycie bez VOD w czasie między dwiema grupami leczenia wynosiła 0,8504.

W dniu +30 po HSCT wystąpiło 10/190 lub 5,7% zgonów w grupie defibrotydu oraz BSC w porównaniu do 5/182 lub 2,9% zgonów w grupie wyłącznie BSC. Podobne proporcje uczestników otrzymujących defibrotyd oraz BSC i otrzymujących jedynie BSC doświadczyły zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem - TEAE (odpowiednio 99,4% wobec 100%) oraz ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (odpowiednio 40,9% wobec 35,1%).

Ugruntowany profil bezpieczeństwa defibrotydu w trakcie leczenia VOD cechuje się głównie krwotokiem (w tym między innymi krwotokiem z przewodu pokarmowego, krwotokiem płucnym i krwawieniem z nosa) oraz niedociśnieniem. Defibrotyd zwiększa ryzyko krwawienia i w przypadku wystąpienia znaczącego krwawienia należy go wstrzymać lub odstawić.

W świetle tych wyników i biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa, produkt leczniczy Defitelio nie jest zalecany w profilaktyce VOD.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Ocaliva zgodnie z zasadami zgłaszania działań niepożądanych za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl  

W celu poprawienia identyfikowalności niniejszego leku biologicznego należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii w karcie pacjenta oraz uwzględnić je w każdym zgłoszeniu podejrzewanego działania niepożądanego.

Dane kontaktowe firmy

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
Tel: +353 1 968 1631 (lokalny numer telefonu w Irlandii, poza Irlandią może wiązać się z opłatami za połączenie międzynarodowe)
E-mail: medinfo-int@jazzpharma.com

ProPharma Group (Medical Information Vendor/Call Center for Jazz Pharmaceuticals, Inc.)
Olliver Road,
Richmond,
North Yorkshire
DL10 5HX United Kingdom


Powiązane produkty

Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, opracowanie redakcja LekInfo24


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem