Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Komunikat do Fachowych Pracowników Ochrony Zdrowia oraz List do farmaceutów dotyczący ograniczeń w stosowaniu produktu leczniczego EsmyaDn 03.08.2018 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłosił Komunikat podmiotu odpowiedzialnego do fachowych pracowników ochrony zdrowia oraz list do farmaceutów zawierające informacje dotyczące nowego przeciwskazania, wymagań dotyczących monitorowania czynności wątroby oraz ograniczeń we wskazaniach do stosowaniu produktu leczniczego Esmya, 5 mg, tabletki (octan uliprystalu)


Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu oraz list do farmaceutów