LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Komunikat dotyczący wycofania z rynku produktu leczniczego Katadolon i produktów leczniczych zawierających substancję czynną flupirtynę

Poniżej zamieszczamy komunikat ogłoszony przez firmę TEVA w porosumieniu z Europejsą Agencją Leków i Urzedem Rejstracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Poniżej zamieszczamy pełny tekst komunikatu oraz odpowiednie decyzje GIF.


banerbaner