Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Mirabegron (Betmiga) – nowe zalecenia dotyczące ryzyka związanego z podwyższeniem
ciśnienia krwi