reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Mucofluid - przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Mucofluid - zobacz w LekInfo24.pl

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci oraz możliwe ryzyko skurczu oskrzeli, produkt Mucofluid jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży. Z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego Mucofluid w tej grupie pacjentów.

Dalsze informacje zawarto w załączonym komunikacie.