Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Myfortic (mykofenolan sodu): poważne ryzyko teratogenności – ważne nowe zalecenia dla kobiet i mężczyzn dotyczące zapobiegania ciąży
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych