Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Hormonalne środki antykoncepcyjne: nowe ostrzeżenie o możliwości wystąpienia skłonności samobójczych, potencjalnie będących skutkiem depresji, podczas stosowania hormonalnych środków...

Więcej »

Milvane - serie wycofane z obrotu Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 20/WC/2019 dotycząca wycofania z obrotu serii preparatów Milvane. Milvane - zobacz w LekInfo24.pl...

Więcej »

SYNTEZA Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne wycofanie i zakaz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych Główny Inspektor Farmaceutyczny po przeprowadzeniu  inspekcji w...

Więcej »

Iclusig (ponatynib) - powiadomienie o sfałszowanym leku - informacja podmiotu odpowiedzialnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...

Więcej »

LEMTRADA (alemtuzumab) Ograniczenie stosowania produktu leczniczego w związku z wykryciem nowych istotnych zagrożeń związanych z jego stosowaniem. Komunikat bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji...

Więcej »

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotycząca pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych substancji czynnych:...

Więcej »

Antybiotyki fluorochinolonowe - nowe ważne zalecenia dotyczące stosowania Fluorochinolony podawane ogólnoustrojowo i wziewnie mogą spowodować dzialania niepożądane ze strony układu...

Więcej »

Xaloptic Free - serie wycofane z obrotu Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 17/WC/2019 dotycząca wycofania z obrotu serii preparatów Xaloptic Free. Xaloptic Free - zobacz w...

Więcej »

Komunikat bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dla preparatu Xeljanz (tofacytynib) W porozumieniu z Europejską Agencją leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych...

Więcej »

Komunikat bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dla preparatu Benlysta (belimumab) Firma GiaxoSmithKiine (Iriandia) Limited w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz...

Więcej »
«   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |