Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Zinbryta - ograniczenie stosowania

Komunikat bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Źródło: URPL,WM i PB