Preparaty zawierające substancję czynną Allergen extracts for diagnostic (Wyciągi alergenów diagnostyczne) - droga podania wziewna lub donosowa

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Roztwory do testów prowokacyjnych Allergopharma (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do prób prowokacyjnych 1 zestaw 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny