Preparaty zawierające substancję czynną Allergen extracts - Hymenoptera venoms allergens (Wyciągi alergenów - alergeny jadów owadów błonoskrzydłych) - droga podania parenteralna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alutard SQ (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 4 fiolki 5 ml (stęż. 1-4) jad osy - lecz. podst. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 5 ml (stęż. 4) jad osy - lecz. podtrz. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 4 fiolki 5 ml (stęż. 1-4) jad pszczoły - lecz. podst. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 5 ml (stęż. 4) jad pszczoły - lecz. podtrz. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki + 4 fiolki rozc. jad osy - lecz. podst. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki + 4 fiolki rozc. jad osy - lecz. podtrz. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki + 4 fiolki rozc. jad pszczoły - lecz. podst. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki + 4 fiolki rozc. jad pszczoły - lecz. podtrz. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1100,00 Cena 100% (zł): 1100,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny