Preparaty zawierające substancję czynną Allergen extracts - Hymenoptera venoms allergens (Wyciągi alergenów - alergeny jadów owadów błonoskrzydłych) - droga podania parenteralna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alutard SQ Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 4 fiolki 5 ml (stęż. 1-4) - lecz. podstawowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1297,30 Cena 100% (zł): 1297,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 5 ml (stęż. 4) - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1297,30 Cena 100% (zł): 1297,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki (stęż. 1-4) + rozp. - lecz. podstawowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1297,30 Cena 100% (zł): 1297,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pharmalgen Hymenoptera venoms (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 fiolki (stęż. 4) + rozp. - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1297,30 Cena 100% (zł): 1297,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Venomenhal (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu 120 µg jadu osy 6 f. proszku + 6 f. rozp. 1,2 ml - lecz. począt. i podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1400,00 Cena 100% (zł): 1400,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Venomenhal (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu 120 µg jadu pszczoły 6 f. proszku + 6 f. rozp. 1,2 ml - lecz. począt. i podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1300,00 Cena 100% (zł): 1300,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny