Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Bacterial lysate (Lizat bakteryjny) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Broncho-Vaxom dla dzieci (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 3,5 mg 10 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Broncho-Vaxom dla dzieci: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej (3,5 mg) 10 saszetek

OM Pharma S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek immunostymulujący zawierający szczepy bakterii.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 20 mg standaryzowanego liofilizatu OM-85, zawierającego 3,5 mg liofilizowanego lizatu bakterii: Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Neisseria catarrhalis. 1 saszetka zawiera 42 mcg bezwodnego galusanu propylu, 1,515 mg bezwodnego glutaminianu sodu i do 20 mg mannitolu.

WSKAZANIA
Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.
Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

DAWKOWANIE
Dzieci
Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych
Zaleca się stosować przez 3 kolejne miesiące według schematu: 1 saszetka na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.
Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych
1 saszetka na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni. Preparat jest lekiem wspomagającym terapię przeciwbakteryjną. Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie preparatu jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.
Sposób podawania
Zawartość saszetki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęściej: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból głowy, wymioty), reakcje skórne (wysypka, pokrzywka), zaburzenia układu oddechowego (kaszel, duszność, astma), a także objawy ogólne (gorączka, zmęczenie, reakcje alergiczne).

UWAGI
Na podstawie dostępnej wiedzy nie zaleca się podawania preparatu dzieciom w wieku poniżej 6 miesięcy ze względu na niedojrzałość ich układu immunologicznego.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBroncho-Vaxom dla dzieci (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 3,5 mg 30 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 75,00 Cena 100% (zł): 75,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Ribomunyl (Rp) tabletki 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,70 Cena 100% (zł): 26,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Ribomunyl (Rp) tabletki 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 68,30 Cena 100% (zł): 68,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Luivac (Rp) tabletki 3 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 46,00 Cena 100% (zł): 46,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Broncho-Vaxom (Rp) kapsułki twarde 3,5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 67,00 Cena 100% (zł): 67,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Broncho-Vaxom (Rp) kapsułki twarde 7 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 103,00 Cena 100% (zł): 103,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Ribomunyl (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 4 saszetki 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,70 Cena 100% (zł): 26,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Ribomunyl (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 12 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 65,00 Cena 100% (zł): 65,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie