Preparaty zawierające substancję czynną Insulin human intermediate-acting combined with fast-acting 20/80 (Insulina ludzka o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótko działającą 20/80) - droga podania parenteralna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Polhumin Mix-2 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 5,26 Cena 100% (zł): 97,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny