Preparaty zawierające substancję czynną Meningococcal vaccine (Szczepionka przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych) - droga podania parenteralna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bexsero (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 385,00 Cena 100% (zł): 385,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Menveo (Rp) proszek i roztwór do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka + 1 fiolka rozp. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 186,00 Cena 100% (zł): 186,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
NeisVac-C (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 amp.-strzyk. 0,5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 146,00 Cena 100% (zł): 146,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nimenrix (Rp) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka + 1 amp.-strzyk. rozp. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 211,00 Cena 100% (zł): 211,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Trumenba (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 335,00 Cena 100% (zł): 335,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny