Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Rabeprazole (Rabeprazol) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Zulbex (Rp) tabletki dojelitowe 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Zulbex: tabletki dojelitowe (10 mg) 28 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku - inibitor pompy protonowej.

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 9,42 mg rabeprazolu.

WSKAZANIA
Leczenie czynnego owrzodzenia dwunastnicy.
Leczenie czynnego łagodnego owrzodzenia żołądka.
Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku z nadżerkami lub wrzodami.
Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku.
Leczenie objawowe umiarkowanej do bardzo ciężkiej choroby refluksowej przełyku (objawowy GORD).
Zespół Zollingera-Ellisona.
Eradykacja Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową w skojarzeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego.

DAWKOWANIE
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Czynne owrzodzenie dwunastnicy i czynne, łagodne owrzodzenie żołądka
Zalecana dawka zarówno dla czynnego owrzodzenia dwunastnicy jak i czynnego, łagodnego owrzodzenia żołądka wynosi 20 mg raz na dobę przyjmowana w godzinach porannych. U większości pacjentów z czynnym owrzodzeniem dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni; jednak niektórzy pacjenci mogą wymagać dodatkowych 4 tygodni leczenia. U większości pacjentów z czynnym, łagodnym owrzodzeniem żołądka wyleczenie następuje w ciągu 6 tygodni; jednak niektórzy pacjenci mogą wymagać kolejnych 6 tygodni leczenia.
Choroba refluksowa przełyku (GORD) z nadżerkami lub wrzodami
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.
Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku
W przypadku długotrwałego leczenia można stosować dawkę podtrzymującą preparatu 20 mg lub 10 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
Leczenie objawowe choroby refluksowej o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (objawowy GORD)
10 mg raz na dobę u pacjentów, u których wykluczono zapalenie przełyku. Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 4 tygodni, pacjent powinien być poddany dalszym badaniom. Po ustąpieniu objawów można nadal kontrolować ich nawrót, stosując doraźnie dawkę 10 mg raz na dobę, według konieczności.
Zespół Zollingera-Ellisona
Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 60 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednorazowa dobowa dawka wynosi do 100 mg. Dawka 120 mg może wymagać podawania w dwóch dawkach po 60 mg. Leczenie należy kontynuować zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
Eradykacja Helicobacter pylori
Pacjenci powinni być poddani leczeniu eradykacyjnemu. Zaleca się stosowanie następującego schematu przez 7 dni: rabeprazol 20 mg dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania rabeprazolu w tej grupie wiekowej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się dużą ostrożność w przypadku przepisywania po raz pierwszy preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.
Sposób podawania
W przypadku wskazań wymagających przyjmowania preparatu raz na dobę, powinien być on przyjmowany rano, przed posiłkiem. Mimo, że nie wykazano, aby pora dnia lub przyjmowanie pokarmu miały wpływ na aktywność rabeprazolu, takie stosowanie ułatwia prowadzenie terapii. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek; tabletki należy połykać w całości.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciąża i karmienie piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zakażenie; bezsenność; bóle głowy, zawroty głowy; kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa; biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów; bóle nieswoiste, bóle pleców; astenia, objawy grypopodobne. Niezbyt często: nerwowość; senność; zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok; dyspepsja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu; wysypka, rumień; bóle mięśni, kurcze nóg, bóle stawów; złamanie szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa; zakażenie dróg moczowych; ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

UWAGI
Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi obniżenie koncentracji wywołane sennością, zaleca się powstrzymanie się od prowadzenia pojazdów oraz obsługi skomplikowanych urządzeń.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychZulbex (Rp) tabletki dojelitowe 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Zulbex: tabletki dojelitowe (20 mg) 28 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku - inibitor pompy protonowej.

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg rabeprazolu sodowego, co odpowiada 18,85 mg rabeprazolu.

WSKAZANIA
Leczenie czynnego owrzodzenia dwunastnicy.
Leczenie czynnego łagodnego owrzodzenia żołądka.
Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku z nadżerkami lub wrzodami.
Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku.
Leczenie objawowe umiarkowanej do bardzo ciężkiej choroby refluksowej przełyku (objawowy GORD).
Zespół Zollingera-Ellisona.
Eradykacja Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową w skojarzeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego.

DAWKOWANIE
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Czynne owrzodzenie dwunastnicy i czynne, łagodne owrzodzenie żołądka
Zalecana dawka zarówno dla czynnego owrzodzenia dwunastnicy jak i czynnego, łagodnego owrzodzenia żołądka wynosi 20 mg raz na dobę przyjmowana w godzinach porannych. U większości pacjentów z czynnym owrzodzeniem dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni; jednak niektórzy pacjenci mogą wymagać dodatkowych 4 tygodni leczenia. U większości pacjentów z czynnym, łagodnym owrzodzeniem żołądka wyleczenie następuje w ciągu 6 tygodni; jednak niektórzy pacjenci mogą wymagać kolejnych 6 tygodni leczenia.
Choroba refluksowa przełyku (GORD) z nadżerkami lub wrzodami
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.
Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku
W przypadku długotrwałego leczenia można stosować dawkę podtrzymującą preparatu 20 mg lub 10 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
Leczenie objawowe choroby refluksowej o nasileniu umiarkowanym do bardzo ciężkiego (objawowy GORD)
10 mg raz na dobę u pacjentów, u których wykluczono zapalenie przełyku. Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 4 tygodni, pacjent powinien być poddany dalszym badaniom. Po ustąpieniu objawów można nadal kontrolować ich nawrót, stosując doraźnie dawkę 10 mg raz na dobę, według konieczności.
Zespół Zollingera-Ellisona
Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 60 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednorazowa dobowa dawka wynosi do 100 mg. Dawka 120 mg może wymagać podawania w dwóch dawkach po 60 mg. Leczenie należy kontynuować zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
Eradykacja Helicobacter pylori
Pacjenci powinni być poddani leczeniu eradykacyjnemu. Zaleca się stosowanie następującego schematu przez 7 dni: rabeprazol 20 mg dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania rabeprazolu w tej grupie wiekowej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się dużą ostrożność w przypadku przepisywania po raz pierwszy preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.
Sposób podawania
W przypadku wskazań wymagających przyjmowania preparatu raz na dobę, powinien być on przyjmowany rano, przed posiłkiem. Mimo, że nie wykazano, aby pora dnia lub przyjmowanie pokarmu miały wpływ na aktywność rabeprazolu, takie stosowanie ułatwia prowadzenie terapii. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek; tabletki należy połykać w całości.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciąża i karmienie piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zakażenie; bezsenność; bóle głowy, zawroty głowy; kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa; biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów; bóle nieswoiste, bóle pleców; astenia, objawy grypopodobne. Niezbyt często: nerwowość; senność; zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok; dyspepsja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu; wysypka, rumień; bóle mięśni, kurcze nóg, bóle stawów; złamanie szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa; zakażenie dróg moczowych; ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

UWAGI
Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi obniżenie koncentracji wywołane sennością, zaleca się powstrzymanie się od prowadzenia pojazdów oraz obsługi skomplikowanych urządzeń.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych