Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Rasagiline (Rasagilina) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Asanix (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 47,00 Cena 100% (zł): 47,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Asanix: tabletki (1 mg) 28 szt.

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci mezylanu).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Rasagilina nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. Jeżeli zaburzenia czynności wątroby rozwiną się z łagodnych do umiarkowanych należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (w tym produkty lecznicze i produkty lecznicze roślinne wydawane bez recepty - na przykład ziele dziurawca) lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podając rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: zespół objawów grypopodobnych; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; nieżyt nosa; wzdęcia z oddawaniem gazów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na mocz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadek. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec przed ryzykiem związanym z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn, istniejącym dopóki nie upewnią się, że rasagilina nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychAzilect (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 295,00 Cena 100% (zł): 295,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Azilect: tabletki (1 mg) 28 szt.

Teva Pharma GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci mezylanu).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym upośledzeniem czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (włączając w to produkty lecznicze i produkty lecznicze roślinne wydawane bez recepty - np. ziele dziurawca) lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przepisując rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: zespół objawów grypopodobnych; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; nieżyt nosa; wzdęcia z oddawaniem gazów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na mocz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadki. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec przed ryzykiem związanym z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem urządzeń mechanicznych, istniejącym dopóki nie upewnią się, że preparat nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDetreman (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Detreman: tabletki (1 mg) 28 szt.

SVUS Pharma a.s.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny w postaci 1,438 mg półwinianu rasagiliny.

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Rasagilína nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym upośledzeniem czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (włączając produkty lecznicze i produkty lecznicze roślinne wydawane bez recepty - na przykład preparaty dziurawca) lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przepisując rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: zespół objawów grypopodobnych; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; nieżyt nosa; wzdęcia z oddawaniem gazów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na mocz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadek. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec przed ryzykiem związanym z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem urządzeń mechanicznych, istniejącym dopóki nie upewnią się, że rasagilina nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRalago (Rp) tabletki 1 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 45,00 Cena 100% (zł): 45,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Ralago: tabletki (1 mg) 30 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci półwinianu).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę, z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu, należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (włączając produkty lecznicze i produkty lecznicze roślinne wydawane bez recepty - na przykład ziele dziurawca), lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przepisując rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: grypa; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; zapalenie błony śluzowej nosa; wzdęcia z oddawaniem wiatrów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na mocz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadek. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec przed ryzykiem związanym z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn, istniejącymi dopóki nie upewnią się, że preparat nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRasagiline Accord (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,70 Cena 100% (zł): 39,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rasagiline Accord: tabletki (1 mg) 28 szt.

Accord Healthcare Ltd.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci winianu).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę, z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu, należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (w tym produktami leczniczymi i roślinnymi wydawanymi bez recepty - na przykład zielem dziurawca), lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przepisując rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: zespół objawów grypopodobnych; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; nieżyt nosa; wzdęcia z oddawaniem gazów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na pęcherz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadek. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec, aby zachowali ostrożność w związku z obsługiwaniem niebezpiecznych maszyn, w tym pojazdów, dopóki nie upewnią się, że preparat nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRasagiline ratiopharm (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 79,00 Cena 100% (zł): 79,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rasagiline ratiopharm: tabletki (1 mg) 28 szt.

Teva Pharma B.V.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci mezylanu).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym upośledzeniem czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (włączając w to produkty lecznicze i produkty lecznicze roślinne wydawane bez recepty - np. ziele dziurawca) lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby.ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRasagiline Vipharm (Rp) tabletki 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,99 Cena 100% (zł): 39,99 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rasagiline Vipharm: tabletki (1 mg) 28 szt.

Vipharm S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwparkinsonowski - inhibitor MAO-B.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci 1,438 mg półwinianu rasagiliny).

WSKAZANIA
Leczenie idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy), lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

DAWKOWANIE
Dorośli
Rasagilinę podaje się w dawce 1 mg raz na dobę, z lewodopą lub bez lewodopy.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania rasagiliny u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu, należy przerwać podawanie rasagiliny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawki w zaburzeniach czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne leczenie innymi inhibitorami MAO (włączając w to produkty lecznicze i roślinne wydawane bez recepty - na przykład ziele dziurawca), lub petydyną. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem rasagiliny a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO lub petydyną. Rasagilina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność przepisując rasagilinę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Monoterapia
Bardzo często: ból głowy. Często: zespół objawów grypopodobnych; rak skóry; leukopenia; reakcja alergiczna; depresja, omamy; zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; dławica piersiowa; nieżyt nosa; wzdęcia z oddawaniem gazów; zapalenie skóry; bóle mięśniowo-szkieletowe, ból szyi, zapalenie stawów; nagłe parcie na pęcherz; gorączka, złe samopoczucie. Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia; udar naczyniowy mózgu; zawał mięśnia sercowego; wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa.
Leczenie wspomagające
Bardzo często: dyskinezy. Często: zmniejszenie łaknienia; omamy, koszmary senne; dystonia, zespół cieśni nadgarstka, zaburzenia równowagi; niedociśnienie ortostatyczne; ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej; wysypka; bóle stawów, ból szyi; zmniejszenie masy ciała; upadek. Niezbyt często: czerniak skóry; splątanie; udar naczyniowy mózgu; dławica piersiowa.

UWAGI
Pacjentów należy ostrzec przed ryzykiem związanym z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn, istniejącym dopóki nie upewnią się, że preparat nie powoduje u nich działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych