Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty złożone zawierające substancję czynną Reserpine (Rezerpina) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Normatens (Rp) tabletki drażowane 5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Normatens: tabletki drażowane (5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg) 20 szt.

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwnadciśnieniowy - alkaloidy Rauvolfia w połączeniu z lekiem moczopędnym.

SKŁAD
1 tabletka drażowana zawiera 5 mg klopamidu, 0,5 mg dihydroergokrystyny (w postaci mezylanu) i 0,1 mg rezerpiny. 1 tabletka zawiera 44,9 mg laktozy jednowodnej i 44,8 mg sacharozy.

WSKAZANIA
Pierwotne nadciśnienie tętnicze i wszystkie postacie wtórnego nadciśnienia tętniczego, w których monoterapia jest nieskuteczna.
Preparat może być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, leki rozszerzające naczynia krwionośne.

DAWKOWANIE
Dorośli
Dawka początkowa wynosi zwykle 1 tabletka na dobę. W zależności od skuteczności leczenia oraz ewentualnej obecności i nasilenia działań niepożądanych, dawkę tą można zwiększać do maksymalnie 3 tabletek na dobę, podawanych w 3 dawkach. Należy jednak pamiętać, że ze względu na mechanizm działania oraz właściwości farmakologiczne poszczególnych substancji czynnych preparatu, o ewentualnym braku skuteczności leczenia można mówić nie wcześniej niż po około 14 dniach od początku stosowania i dlatego w tym okresie nie należy bez wyraźnej konieczności zwiększać dawki. Oczekiwane działanie preparatu występuje po 1 do 4 tygodni stosowania leku. Dawkę należy zwiększać stopniowo. Najczęściej podtrzymująca dawka skuteczna wynosi 1 tabletka raz na dobę. U niektórych pacjentów skuteczna dawka podtrzymująca wynosi 1 tabletka podawana co drugą dobę. Niekiedy jednak zachodzi konieczność stosowania 2 tabletek na dobę w dawkach podzielonych, a w wyjątkowych przypadkach 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych (większych dawek nie należy stosować).
Dzieci
Nie stosować w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki, jednak ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii oraz zaburzeń stężeń elektrolitów we krwi, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie stosowania preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować w czasie lub tuż po posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na sulfonamidy, rezerpinę, alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipokaliemia. Ciąża.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: nudności i wymioty; hipokaliemia; hipotonia ortostatyczna; miastenia; katar; zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego we krwi; uczucie nadmiernego osłabienia; trombocytopenia, depresja.

UWAGI
Preparat wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W szczególności na początku leczenia i po zwiększeniu dawki leku może wystąpić uczucie nadmiernego osłabienia i hipotonia ortostatyczna, które ograniczają zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu. Pacjenci leczeni preparatem nie powinni spożywać napojów alkoholowych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych