Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Rupatadine (Rupatadyna) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rupafin (Rp) roztwór doustny 1 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 46,00 Cena 100% (zł): 46,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rupafin: roztwór doustny (1 mg/ml) 1 but. 120 ml

J. Uriach y Compañia S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy.

SKŁAD
1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg rupatadyny w postaci fumaranu. 1 ml roztworu zawiera 300 mg sacharozy i 1 mg parahydroksybenzoesanu metylu oraz żółcień chinolinową.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.
Objawowe leczenie pokrzywki u dzieci w wieku od 2 do 11 lat.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież (powyżej 12 lat)
W tej grupie pacjentów bardziej odpowiednie jest stosowanie rupatadyny 10 mg w postaci tabletek.
Dzieci
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat o masie ciała równej lub większej niż 25 kg: 5 ml roztworu doustnego (5 mg rupatadyny) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat o masie ciała równej lub większej niż 10 kg, ale mniejszej niż 25 kg: 2,5 ml roztworu doustnego (2,5 mg rupatadyny) raz na dobę.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności rupatadyny w postaci roztworu doustnego u dzieci w wieku poniżej 2 lat - nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, obecnie nie zaleca się stosowania rupatadyny u tych pacjentów.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Roztwór należy podać bezpośrednio ze strzykawki dozującej.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub przerwać leczenie preparatem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy, senność. Niezbyt często: grypa, zapalenie nosogardzieli, zakażenia górnych dróg oddechowych; zawroty głowy; nudności; wyprysk, nocne pocenie się,
zmęczenie; eozynofilia, neutropenia.

UWAGI
Należy unikać jednoczesnego stosowania rupatadyny z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4, a podczas równoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 należy zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawki substancji wrażliwych na izoenzym CYP3A4 (np. symwastatyna, lowastatyna) oraz substancji o wąskim indeksie terapeutycznym będących substratami dla izoenzymu CYP3A4 (np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, cyzapryd). Nie zaleca się podawania rupatadyny z sokiem grejpfrutowym. Rupatadynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT, u pacjentów z niewyrównaną hipokaliemią, u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia arytmii, takimi jak: klinicznie istotna bradykardia, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.
Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy zachować ostrożność, dopóki nie zostanie ustalona indywidualna reakcja pacjenta na rupatadynę.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRupafin 10 mg (Rp) tabletki 10 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rupafin 10 mg: tabletki (10 mg) 15 szt.

J. Uriach y Compañia S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny w postaci fumaranu. 1 tabletka zawiera 58 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)
Zalecana dawka wynosi 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci
Rupatadyna w dawce 10 mg w postaci tabletek nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność podczas stosowania rupatadyny u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, obecnie nie zaleca się stosowania rupatadyny u tych pacjentów.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub przerwać leczenie preparatem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: senność, ból głowy, zawroty głowy; suchość w jamie ustnej; zmęczenie, astenia. Niezbyt często: zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa; zwiększenie łaknienia; zaburzenia zdolności skupiania uwagi; krwawienia z nosa, suchość błony śluzowej nosa, , kaszel, suchość w gardle, ból gardła i krtani; nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, niestrawność, wymioty, bóle brzucha, zaparcia; wysypka; bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni; zwiększone pragnienie, złe samopoczucie, gorączka; drażliwość; zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie masy ciała. Po wprowadzeniu do obrotu rupatadyny 10 mg w postaci tabletek zgłaszano przypadki tachykardii i kołatania serca.

UWAGI
Należy unikać jednoczesnego stosowania rupatadyny z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4, a podczas równoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 należy zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawki substancji wrażliwych na izoenzym CYP3A4 (np. symwastatyna, lowastatyna) oraz substancji o wąskim indeksie terapeutycznym będących substratami dla izoenzymu CYP3A4 (np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, cyzapryd). Nie zaleca się podawania rupatadyny z sokiem grejpfrutowym. Rupatadynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT, u pacjentów z niewyrównaną hipokaliemią, u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia arytmii, takimi jak: klinicznie istotna bradykardia, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.
Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy zachować ostrożność, dopóki nie zostanie ustalona indywidualna reakcja pacjenta na rupatadynę.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychRupafin 10 mg (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,40 Cena 100% (zł): 35,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Rupafin 10 mg: tabletki (10 mg) 30 szt.

J. Uriach y Compañia S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwhistaminowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny w postaci fumaranu. 1 tabletka zawiera 58 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)
Zalecana dawka wynosi 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci
Rupatadyna w dawce 10 mg w postaci tabletek nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność podczas stosowania rupatadyny u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, obecnie nie zaleca się stosowania rupatadyny u tych pacjentów.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub przerwać leczenie preparatem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: senność, ból głowy, zawroty głowy; suchość w jamie ustnej; zmęczenie, astenia. Niezbyt często: zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa; zwiększenie łaknienia; zaburzenia zdolności skupiania uwagi; krwawienia z nosa, suchość błony śluzowej nosa, , kaszel, suchość w gardle, ból gardła i krtani; nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, niestrawność, wymioty, bóle brzucha, zaparcia; wysypka; bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni; zwiększone pragnienie, złe samopoczucie, gorączka; drażliwość; zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie masy ciała. Po wprowadzeniu do obrotu rupatadyny 10 mg w postaci tabletek zgłaszano przypadki tachykardii i kołatania serca.

UWAGI
Należy unikać jednoczesnego stosowania rupatadyny z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4, a podczas równoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 należy zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawki substancji wrażliwych na izoenzym CYP3A4 (np. symwastatyna, lowastatyna) oraz substancji o wąskim indeksie terapeutycznym będących substratami dla izoenzymu CYP3A4 (np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, cyzapryd). Nie zaleca się podawania rupatadyny z sokiem grejpfrutowym. Rupatadynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT, u pacjentów z niewyrównaną hipokaliemią, u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia arytmii, takimi jak: klinicznie istotna bradykardia, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.
Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy zachować ostrożność, dopóki nie zostanie ustalona indywidualna reakcja pacjenta na rupatadynę.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych