Preparaty zawierające substancję czynną Tramadol (Tramadol) - droga podania doustna
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Tramadol (Tramadol) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Poltram (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,80 / 1,40 Cena 100% (zł): 9,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Poltram: krople doustne, roztwór (100 mg/ml) 1 but. 10 ml

Medana Pharma S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Opioidowy lek przeciwbólowy.

SKŁAD
1 ml (= 40 kropli lub 8 aplikacji z dozownika) zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu. 1 ml zawiera 200 mg sacharozy, 161,8 mg etanolu, 124,5 mg glikolu propylenowego i 0,39 mg potasu.

WSKAZANIA
Bóle o średnim i dużym natężeniu.

DAWKOWANIE
Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból. Tramadolu nie należy stosować dłużej niż to jest bezwzględnie konieczne. Jeśli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie tramadolu ze względu na charakter i nasilenie choroby, należy wówczas prowadzić staranne i regularne monitorowanie pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jeśli będzie to możliwe), aby ocenić konieczność kontynuowania leczenia. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, leczenie preparatem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłą kontrolą lekarską; jeżeli stan kliniczny tych pacjentów wymaga długotrwałego podawania preparatu, należy okresowo kontrolować ich stan, aby ocenić potrzebę dalszego leczenia i wielkość dawki.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
50-100 mg (20-40 kropli lub 4-8 naciśnięć z pompki dozującej) co 4-6 godzin. W bólach ostrych dawka początkowa wynosi zwykle 100 mg, a w bólach przewlekłych - 50 mg. Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat nie powinna być większa niż 400 mg, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja leku może być opóźniona - u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.
Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona - w takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta. Nie należy stosować tramadolu w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z niewydolnością nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek eliminacja tramadolu jest opóźniona - w takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta. Nie należy stosować tramadolu w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Krople można stosować niezależnie od posiłków z niewielką ilością płynu lub z cukrem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne opiodowe leki przeciwbólowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre zatrucie alkoholem, lekami przeciwbólowymi, nasennymi, przeciwbólowymi opioidowymi lub psychotropowymi. Pacjenci leczeni w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorami MAO. Pacjenci z padaczką nieodpowiednio kontrolowaną lekami. Zespół odstawienia narkotyków.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży. Tramadol nie jest zalecany w czasie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zawroty głowy; nudności. Często: ból głowy, senność; wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej; nadmierna potliwość; zmęczenie. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, hipotonia ortostatyczna, zapaść sercowo-naczyniowa; odbijania, podrażnienie przewodu pokarmowego (np. uczucie pełności w jamie brzusznej, ucisk w żołądku), biegunka; reakcje skórne (świąd, wysypka, pokrzywka). Tramadol ma mały potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów.

UWAGI
W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. U pacjentów z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego, tramadol należy stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach (jeżeli nie można zastosować innego leku lub innej metody uśmierzenia bólu).
Nawet w zalecanych dawkach tramadol może wpływać na reakcje psychomotoryczne w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami psychotropowymi.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychPoltram (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 96 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 23,04 / 0,00 Cena 100% (zł): 76,79 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol Synteza (Rp) krople doustne 100 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,57 / 5,17 Cena 100% (zł): 13,17 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,89 / 2,49 Cena 100% (zł): 10,49 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 96 ml z dozownikiem 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 23,04 / 0,00 Cena 100% (zł): 76,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram (Rp) kapsułki 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,61 / 2,70 Cena 100% (zł): 9,05 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol Synteza (Rp) kapsułki twarde 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,73 / 3,82 Cena 100% (zł): 10,17 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol Vitabalans (Rp) tabletki 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal (Rp) kapsułki twarde 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,57 / 1,66 Cena 100% (zł): 8,01 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Adamon SR 50 (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 9,68 / 4,92 Cena 100% (zł): 20,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 1,70 / 0,75 Cena 100% (zł): 3,93 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,80 / 1,94 Cena 100% (zł): 11,47 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,45 / 2,69 Cena 100% (zł): 18,57 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Adamon SR 100 (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 17,39 / 7,86 Cena 100% (zł): 39,62 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,24 / 1,33 Cena 100% (zł): 7,68 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,68 / 2,96 Cena 100% (zł): 22,01 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 13,20 / 3,67 Cena 100% (zł): 35,43 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,82 / 1,91 Cena 100% (zł): 8,26 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 9,76 / 4,04 Cena 100% (zł): 23,09 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 18,07 / 8,54 Cena 100% (zł): 40,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,24 / 1,33 Cena 100% (zł): 7,68 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,37 / 2,65 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 12,57 / 3,04 Cena 100% (zł): 34,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramundin (Rp) tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,67 / 4,95 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Adamon SR 150 (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 24,50 / 10,21 Cena 100% (zł): 57,84 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,40 / 2,54 Cena 100% (zł): 12,07 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 13,49 / 4,92 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 20,59 / 6,30 Cena 100% (zł): 53,93 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,31 / 3,45 Cena 100% (zł): 12,98 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 15,36 / 6,79 Cena 100% (zł): 35,37 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 27,90 / 13,61 Cena 100% (zł): 61,24 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,84 / 1,98 Cena 100% (zł): 11,51 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,50 / 1,93 Cena 100% (zł): 30,51 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 150 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 17,36 / 3,07 Cena 100% (zł): 50,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Adamon SR 200 (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 29,83 / 10,78 Cena 100% (zł): 74,29 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,09 / 2,28 Cena 100% (zł): 14,98 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 14,66 / 3,23 Cena 100% (zł): 41,34 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Oratram 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 21,78 / 2,73 Cena 100% (zł): 66,24 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,62 / 3,81 Cena 100% (zł): 16,51 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 17,11 / 5,68 Cena 100% (zł): 43,79 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 28,02 / 8,97 Cena 100% (zł): 72,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,97 / 2,16 Cena 100% (zł): 14,86 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 14,21 / 2,78 Cena 100% (zł): 40,89 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramal Retard 200 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 21,78 / 2,73 Cena 100% (zł): 66,24 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie

Preparaty złożone zawierające substancję czynną Tramadol (Tramadol) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
ApoPatram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,91 / 0,76 Cena 100% (zł): 7,91 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
ApoPatram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,20 / 0,91 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
ApoPatram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,73 / 0,30 Cena 100% (zł): 21,74 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,40 Cena 100% (zł): 17,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,11 / 0,82 Cena 100% (zł): 15,11 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,90 / 0,47 Cena 100% (zł): 21,91 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Exbol (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,82 / 0,67 Cena 100% (zł): 7,82 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Padolten (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,86 / 0,71 Cena 100% (zł): 7,86 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Padolten (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,09 / 0,80 Cena 100% (zł): 15,09 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Padolten (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,02 / 0,59 Cena 100% (zł): 22,03 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Paratram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 0,99 / 0,28 Cena 100% (zł): 2,66 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Paratram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 1,38 / 0,00 Cena 100% (zł): 4,59 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Paratram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,06 / 0,00 Cena 100% (zł): 6,87 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Paratram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,13 / 0,00 Cena 100% (zł): 13,78 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 1,95 / 0,52 Cena 100% (zł): 5,28 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,92 / 0,77 Cena 100% (zł): 7,92 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,23 / 0,94 Cena 100% (zł): 15,23 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,07 / 0,64 Cena 100% (zł): 22,08 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,83 / 0,68 Cena 100% (zł): 7,83 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,10 / 0,81 Cena 100% (zł): 15,10 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramadol + Paracetamol Genoptim (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 6,73 / 0,30 Cena 100% (zł): 21,74 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramapar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramapar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramapar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 2,83 / 0,68 Cena 100% (zł): 7,83 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramapar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,14 / 0,85 Cena 100% (zł): 15,14 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Tramapar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 100 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 7,35 / 0,20 Cena 100% (zł): 24,02 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,10 Cena 100% (zł): 11,10 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,20 Cena 100% (zł): 21,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 43,00 Cena 100% (zł): 43,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar Effervescent (Rp) tabletki musujące 37,5 mg + 325 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,20 Cena 100% (zł): 23,20 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar Effervescent (Rp) tabletki musujące 37,5 mg + 325 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zaldiar Effervescent (Rp) tabletki musujące 37,5 mg + 325 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,80 Cena 100% (zł): 26,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,80 Cena 100% (zł): 27,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,57 / 0,00 Cena 100% (zł): 28,58 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 12,49 / 0,00 Cena 100% (zł): 41,62 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Palgotal (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,02 / 0,73 Cena 100% (zł): 15,02 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 3,60 / 0,74 Cena 100% (zł): 10,27 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,02 / 0,73 Cena 100% (zł): 15,02 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 8,52 / 0,00 Cena 100% (zł): 28,41 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Poltram Combo Forte (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 12,41 / 0,00 Cena 100% (zł): 41,36 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Skudexa (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 25 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,40 Cena 100% (zł): 19,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Skudexa (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 25 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Symtram (Rp) tabletki 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,19 / 0,00 Cena 100% (zł): 13,97 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta SR (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg + 650 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta SR (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg + 650 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doreta SR (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie