Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia 338 produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 15.01.2019

WSZYSTKIE LEKI ZAGROŻONE BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI OZNACZONE SĄ W BAZIE LEKINFO24 ŻÓŁTYM KÓŁKIEM W porównaniu do listy na dzień 15 listopada 2018 lista zwiększyła się o 27 pozycji. 

W związku z występującymi brakami niektórych leków, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019. Poz. 1) opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparaty, które znajdują się na liście nie mogą być wywożone za granicę. 

W przypadku odmowy realizacji zamówienia na produkty objęte wykazem zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, podmiot składający zamówienie (apteka)  przekazuje niezwłocznie kopię odmowy do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz dokumenty  związane z zamówieniem lub odmową w formie elektronicznej lub pisemnej powinien przechowywać przez okres 3 lat i udostępniać na żądanie  organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej . 

W porównaniu z listą poprzednią, do aktualnej listy przybyły 33 pozycje a ubyło 6 pozycji.

Do listy dołączyły m.in. wyciągi alergenów do diagnostyki:

W załączeniu pełna lista opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019. Poz. 01)


Źródło: Ministerstwo Zdrowia