Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Serwis LekInfo24.pl został zaktualizowany o dane z nowej listy refundacyjnej leków obowiązującej od 1 marca 2019 r.Minister Zdrowia opublikował wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2019 r. 

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 marca 2019 o nowe dane dotyczące refundacji leków.

Od dnia 1 marca 2019 obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W opublikowanym wykazie są nowe leki, niektóre zostały usunięte, do części leków zostały dodane nowe wskazania do refundacji, dla części leków zostały wprowadzone zmiany w cenach oraz w limitach, co może spowodować zmianę dopłaty pacjenta. Zawsze pamiętajmy o sprawdzeniu 100% ceny leku oraz ceny jego pełnopłatnych odpowiedników. 

Zmiany na nowej liście w stosunku do poprzedniej listy leków refundowanych są następujące (informacja wstępna):

Na nowej liście refundacyjnej znalazło się 106 nowych pozycji.w tym Adalimumabum (Amgevita) i Infliximabum (Zessly) - leki immunosupresyjne stosowane w chorobach autoimmunologicznych, Trastuzumabum (Herzuma, Ontruzant) leki przeciwnowotworowe stosowane w leczeniu raka piersi i żołądka oraz lek przeciwnowotworowy Everolimusum (Everolimus Accord).

Z dotychczasowej listy refundacyjnej usunięto 67 pozycji obecnych na liście poprzedniej.

Dla 586 pozycji obniżyły się dopłaty pacjenta a dla 306 pozycji wzrosną dopłąty pacjenta.

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 marca 2019 o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego leku. 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zobacz pełny tekst obwieszczenia Ministra Zdrowia i nową listę leków refundowanych