Wyniki wyszukiwania nazwy międzynarodowe - "Frangula alnus"

  • Frangula alnus (Kruszyna pospolita)

    Droga podania: » doustna