Wyniki wyszukiwania nazwy międzynarodowe - "Insulin aspart intermediate-acting combined with fast-acting 50/50"

  • Insulin aspart intermediate-acting combined with fast-acting 50/50 (Insulina aspart o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótko działającą 50/50)

    Droga podania: » parenteralna