Wyniki wyszukiwania nazwy międzynarodowe - "Viscum album"

  • Viscum album (Jemioła pospolita)

    Droga podania: » doustna