LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Nasz nowy partner PrzypadkiMedyczne.pl
Czasopismo PrzypadkiMedyczne.pl publikuje artykuły opisujące ważne dydaktycznie i trudne diagnostyczno-terapeutycznie przypadki medyczne. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanego kwartalnika (p-ISSN 2083-0033) oraz w postaci on-line (e-ISSN 2084-2708). Wszystkie publikacje są recenzowane i podsumowywane komentarzem specjalisty. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Gładysz, a Radzie Naukowej przewodniczy prof. Adam Szeląg oraz przewodniczący honorowy prof. Maria Siemionow (Cleveland Clinic, USA). Skład rady stanowią wybitni specjaliści wielu dziedzin medycyny, a także nauk pokrewnych.