LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz funkcjonowanie plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą oraz wykorzystywanych przez serwis lekinfo24.pl

I. Administrator danych

Medicodex sp. z o.o.
ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa
NIP: 7010134800
REGON: 14141606200000
KRS: 0000309638

O bezpieczeństwo danych osobowych dba wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych .

II. Definicje

Administrator - oznacza MediCodex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. ul. Łucka20 lok. 1201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000309638, NIP: 7010134800, nr REGON 14141606200000, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) lekinfo24.pl, nowe.lekinfo24.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. Dane osobowe

W przypadku wyrażenia chęci korzystania z naszego serwisu bądź zakupu literatury oferowanej na stronie serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych niezbędnych w celu wykonania usługi. Dane osobowe przetwarzane są  przez Administratora w niżej wyodrębnionych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

IV. Cele przetwarzania:

 1. Świadczenie usług w postaci prowadzenia indywidualnego konta elektronicznego;
 2. Marketing bezpośredni w tym polegający na wyświetlaniu reklam;
 3. Realizacji zamówień wydawnict drukowanych i elektronicznych;
 4. Przesyłanie newslettera;

V. Podstawa przetwarzania danych:

 1. zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika;
 4. umowa sprzedaży zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Sposób wskazania danych

 1. dowolny i swobodny

VII. Skutki nie podania danych:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie;
 2. brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie;
 3. brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach związanych z Serwisem i lekarzem.

VIII. Cofnięcie zgody

 1. W każdym czasie bez konieczności uzasadnienia

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Medicodex sp. z o.o. będzie przetwarzać dane Użytkownika tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną:

 1. przestanie ciążyć na Medicodex sp. z o.o. obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika;
 2. zrealizowanie zamówienia literatury;
 3. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Medicodex sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe stosuje środki zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

XI. Uprawnienia Użytkownika

 1. dostęp do własnych danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika:
  a)  z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, 
  b)  jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@medicodex.pl 

Wobec uznania, ze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

XII. Profilowanie

Serwis w ramach prowadzonej działalności może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika. Polega to na profilowaniu przy wykorzystaniu danych osobowych tj. na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez Użytkownika w sieci Internet w tym w ramach stron Serwisu w postaci wyświetlania reklam produktów.

XIII. Cookies

Serwis jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki Cookies. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  iii) zapamiętania ustawień logowanie wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika
  iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Świadczenia usług reklamowych
  i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowejreklamy:
  i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

XIV. Zewnętrzni odbiorcy danych.

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań.

Dane osobowe Administrator może przekazać:

 1. Podmiotom realizującym dostawę towarów;
 2. Dostawcom płatności;
 3. Podmiotom prowadzącym punkt odbioru paczek;
 4. Podmiotom zapewniającym system mailingowy;
 5. Podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
 6. Portalom społecznościowym.

Opublikowano: 25.05.2018


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem