LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Indeks leków dla pielęgniarek i położnych
Fachowy przewodnik oraz indeks leków dla pielęgniarek i położnych pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Zgodnie z obecnymi przepisami kompetencje pielęgniarek i położnych zostały rozszerzone. Pielęgniarka w ramach porady pielęgniarskiej może  m.in. samodzielnie przepisać leki zawierające określone substancje czynne oraz przepisać recepty na kontynuację leczenia przewlekłego. Kompetencje te i zakres uprawnień zależą od posiadanych uprawnień zawodowych pielęgniarki lub położnej. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia wybrane preparaty farmaceutyczne mogą być ordynowane i przepisywane przez uprawnione pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez uprawnione pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Indeks leków obejmuje także preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela czy anksjolityki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zawiera szczegółowy wykaz substancji czynnych zawartych w preparatach farmaceutycznych, które mogą być ordynowane i na które uprawnione pielęgniarki i położne moga wystawić recepty ordynujące

Przewodnik LekInfo24 po lekach, które mogą przepisywać pielęgniarki i położne zawiera ogólne zasady przepisywania recept, indeks alfabetyczny produktów farmaceutycznych oraz przewodnik terapeutyczny zawierający grupy produktów stosowane w wybranych schorzeniach, na które pielęgniarki mogą wypisać recepty ordynujące. 

W całym serwisie informacji o lekach LekInfo24, wszystkie leki, na które pielęgniarki i położne

  • mogą wystawić recepty ordynujące są oznaczone piktogramem 
  • mogą wystawić recepty kontynuacyjne są oznaczone piktogramem 
  • nie mogą wystawić recept są oznaczone piktogramem 
Aktualność GRUDZIEŃ 2020

Zobacz ogólne zasady ordynowania i przepisywania leków przez uprawnione pielęgniarki i położne

Ogólne zasady ordynowania i przepisywania leków przez uprawnione pielęgniarki i położne >>

Zobacz listę leków, które mogą być ordynowane przepisywane na recepty ordynujące przez uprawnione pielęgniarki i położne

Aktualna lista leków przepisywanych przez uprawnione pielęgniarki i położne na recepty ordynujące >>

Przewodnik terapeutyczny dla pielęgniarek i położnych ordynujących leki - zobacz które leki i w jakim schorzeniu możesz samodzielnie zaordynować i wypisać je na receptę ordynującą

Leki przeciwwymiotne, leki przeciwbólowe, anksjolityki >>

Leki przeciwzakaźne, leki przeciwpasożytnicze >>

Leki rozszerzające oskrzela >>

Leki stosowane w niedokrwistości, witaminy i preparaty diety eliminacyjnej mlekozastępczej >>

Środki znieczulające miejscowo, płyny infizujne >>

Opatrunki i testy diagnostyczne >>


Źródło: MZ, akty prawne, opracowanie własne redakcja LekInfo24
Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl