Indeks leków dla pielęgniarek i położnych


Fachowy przewodnik oraz indeks leków dla pielęgniarek i położnych pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia niektóre preparaty farmaceutyczne mogą być ordynowane i przepisywane przez uprawnione pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez uprawnione pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Indeks leków obejmuje także preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela czy anksjolityki.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawiera szczegółowy wykaz substancji czynnych zawartych w preparatach farmaceutycznych, które mogą być ordynowane i na które mogą wystawiać recepty uprawnione pielęgniarki i położne. Indeks zawiera grupy produktów przedstawione poniżej.

Aktualność SIERPIEŃ 2020

Zobacz pełną listę leków ordynowanych i przepisywanych przez uprawnione pielęgniarki i położne

Pełna aktualna lista leków ordynowanych i przepisywanych przez uprawnione pielęgniarki i położne >>

Przewodnik terapeutyczny dla pielęgniarek i położnych - zobacz które leki i w jakim schorzeniu możesz samodzielnie zaordynować i wypisać receptę 

Wszystkie leki wymienione poniżej oznaczone są w serwisie piktogramem 

Leki przeciwwymiotne

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwzakaźne 

stosowane miejscowo na skórę i błony śluzowe

stosowane w ginekologii

stosowane w chorobach gardła

  • Phenoxymethylpenicillinum - droga podania: doustna >>

stosowane w chorobach ucha i zatok

stosowane w chorobach dróg moczowych

stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej

Leki stosowane w niedokrwistości

Leki rozszerzające oskrzela

Anksjolityki

Leki przeciwpasożytnicze

Witaminy

Środki znieczulające miejscowo

Płyny infizujne

Preparaty diety eliminacyjnej mlekozastępczej

Opatrunki

Testy do oznaczania glukozy we krwi


Źródło: MZiOS, opracowanie własne redakcja LekInfo24