LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nystatyna VP (Nystatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nystatyna VP (Rp) tabletki dopochwowe 100000 j.m. 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,20 Cena 100% (zł): 32,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nystatyna VP

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bausch Health Ireland Ltd.

Co zawiera Nystatyna VP?

Lek Nystatyna VP występuje w postaci tabletek dopochwowych i jest dostępny na receptę.
1 tabletka dopochwowa zawiera 100 000 j.m. nystatyny.

Jak działa Nystatyna VP?

Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować lek Nystatyna VP?

Lek Nystatyna VP jest stosowany w leczeniu grzybicy pochwy i sromu.

Jak stosować lek Nystatyna VP?

Dawkowanie leku Nystatyna VP ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Nystatyna VP należy stosować wyłącznie dopochwowo. Nie stosować doustnie. Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy. Przed i po zaaplikowaniu leku należy umyć ręce. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nystatyna VP?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować ją tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Nystatyna VP nie może być stosowany?

Leku Nystatyna VP nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nystatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Nystatyna VP nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nystatyna VP?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nystatyna VP lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Podczas stosowania leku Nystatyna VP zalecane jest powstrzymanie się od stosunków seksualnych.

Jak stosować lek Nystatyna VP z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Nystatyna VP w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Nystatyna VP u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Nystatyna VP?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Nystatyna VP, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Nystatyna VP?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Nystatyna VP wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Nystatyna VP nie wpływa na prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Nystatyna VP?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama