LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Parafina ciekła Aflofarm (Liquid paraffin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Parafina ciekła Aflofarm (OTC) płyn doustny 1 op. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,80 Cena 100% (zł): 3,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Parafina ciekła Aflofarm

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g płynu doustnego zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
15 ml (łyżka stołowa) do 45 ml (3 łyżki stołowe) na noc lub rano na czczo.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 1 do 3 ml na kg masy ciała.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat nie wchłania się z przewodu pokarmowego - nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktów zawierających parafinę ciekłą u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią - należy każdorazowo ocenić stosunek korzyści dla matki, wynikających z zastosowania preparatu do ryzyka dla dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Może wystąpić wyciek parafiny z odbytu, a w razie długotrwałego stosowania mogą pojawić się zwłóknienia węzłów chłonnych. W piśmiennictwie opisywane są również przypadki zachłystowego zapalenia płuc po zastosowaniu parafiny ciekłej (najczęściej u osób unieruchomionych lub z zaburzeniami neurologicznymi).

UWAGI
Preparat należy stosowany ostrożnie u osób z podwyższonym ryzykiem jego aspiracji (w tym osób z zaburzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi) oraz u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z kamicą żółciową i zapaleniu pęcherzyka żółciowego.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama