LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Puder płynny wysuszający (Zinc oxide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Puder płynny wysuszający (OTC) zawiesina na skórę 250 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Puder płynny wysuszający

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 g zawiesiny zawiera 250 mg tlenku cynku.

Wskazania

Do stosowania na skórę jako środek ściągający i wysuszający w stanach zapalnych skóry, na trudno gojące się rany.

Dawkowanie

Nakładać 2 do 3 razy na dobę cienką warstwę preparatu na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, uprzednio umytą i osuszoną. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować w zmianach sączących i wysiękowych skóry.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych, dotyczących ograniczeń stosowania preparatu w okresie ciąży lub karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niekiedy mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama