reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Septolete ultra pastylki (Benzydamine + Cetylpyridinium chloride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu (OTC) pastylki twarde 3 mg + 1 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Septolete ultra o smaku cytryny i miodu (OTC) pastylki twarde 3 mg + 1 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Septolete ultra o smaku eukaliptusowym (OTC) pastylki twarde 3 mg + 1 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Septolete ultra pastylki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

1 pastylka Septolete ultra zawiera 3 mg chlorowodorku benzydaminy i 1 mg chlorku cetylopirydyniowego. Lek jest dostępny w 3 wariantach smakowych. Lek zawiera izomalt - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA SEPTOLETE ULTRA?

Lek Septolete ultra wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i odkażające.

KIEDY STOSOWAĆ SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

Lek Septolete ultra pastylki jest stosowany w leczeniu objawów bólu gardła związanego z łagodnymi zakażeniami w jamie ustnej i gardle (w tym zapalenie dziąseł i zapalenie gardła).

JAK STOSOWAĆ SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni.
Dorośli
3 do 4 pastylek Septolete ultra na dobę; pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 do 4 pastylek Septolete ultra na dobę; pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 3 pastylki Septolete ultra na dobę; pastylkę należy wolno ssać w jamie ustnej co 3 do 6 godzin.
Leku Septolete ultra pastylki nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować przed posiłkiem lub w trakcie posiłku lub picia. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu leku. Nie należy przyjmować leku jednocześnie z mlekiem.

KIEDY SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Septolete ultra pastylki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (benzydaminę, chlorek cetylopirydyniowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Septolete ultra pastylki u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

Jeśli po 3 dniach objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Nie zaleca się stosowania leku Septolete ultra pastylki, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa. Nie zaleca się stosować leku Septolete ultra pastylki bezpośrednio przed lub po umyciu zębów.

JAK STOSOWAĆ SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Septolete ultra pastylki.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: miejscowe podrażnienie jamy ustnej, łagodne uczucie pieczenia w jamie ustnej. Mogą także wystąpić: uczucie pieczenia śluzówki jamy ustnej, utrata czucia śluzówki jamy ustnej.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub udać się do najbliższego szpitala.

CZY SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Septolete ultra pastylki nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ SEPTOLETE ULTRA PASTYLKI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama