LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki bez recepty dla dzieci

Drugie wydanie bestselerowej książki dr n. med. Krzysztofa Piwowarczyka - pediatry i mgr farm. Ilony Ślugaj - eksperta w zakresie informacji o lekach pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Teresy Jackowskiej - Kierownika Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 


Leki bez recepty dla dzieci - MediCodex

ISBN 978-83-928085-5-8
Oprawa miękka, 307 stron


Dolegliwości oraz leki, opisane w kisążce, stanowią tę część pediatrii, która jest na pograniczu postępowania lekarskiego, opieki farmaceutycznej i samodzielnego leczenia przez rodziców. 

Książka jest adresowana do lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych, do farmaceutów oraz do rodziców i zawiera informacje o produktach leczniczych zarejestrowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako leki w kategorii dostępności bez recepty. Informacje o lekach zawarte w książce są zgodne z oficjalnie zarejestrowaną informacją dla pacjenta.

Uniwersalna formuła książki bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. 


Autorzy


Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii i Studium Medycyny Rodzinnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpi­talu Bielańskim w Warszawie. Członek grup ekspertów w zakresie rekomendacji i za­leceń dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek Centrum Egzaminów Medycznych – komisji egzaminacyjnych dla lekarzy z pediatrii i medycyny rodzinnej.

Od stycznia 2015 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii. W latach 2012-2015 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla województwa mazowieckiego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, W latach 2007-2011 wice­przewodnicząca. Od 2003 roku Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pe­diatrycznego.
Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członek Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. członek Rady Naukowej IP Centrum Zdrowia Dziecka.
Autor wielu publikacji naukowych zagranicznych i krajowych. Wyróżniona nagrodą naukową Ministra Zdrowia oraz nagrodami Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Me­dycznego i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zastępca redaktora naczelnego pisma Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – „Pediatria Pol­ska”, redaktor naczelny pisma „Analiza Przypadków w Pediatrii”, członek Komitetów Naukowych i Redakcyjnych czasopism naukowych: „Medycyna Wieku Rozwojowego”, „Pediatria po Dyplomie”, „Przegląd Pediatryczny”.

Odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową dla Ochrony Praw Dziecka – Infantis Dignitatis Defensori (Obrońcy Godności Dzieci) w uznaniu za zasługi na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

Dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk
www.drpiwowarczyk.pl 

Specjalista pediatra, lekarz praktyk z doświadczeniem klinicznym nabytym w Klinice Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycz­nego oraz w Klinice Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wyróżniony przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyróżnieniem honorowym za cykl publikacji z zakresu chorób układu oddechowego u dzieci.

Od 2011 roku Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pe­diatrycznego, wyróżniony Dyplomem Honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycz­nego, członek Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzy­stwa Medycyny Rodzinnej.

W latach 1994-2006 dyrektor generalny wydawnictwa MediMedia International/UBM Medica, odpowiedzialny za stworzenie w Polsce i rozwinięcie informatora o lekach dla lekarzy Pharmindex. W latach 2001-2008 sekretarz Rady Naukowej portalu esculap.pl.

Autor i współautor książek „Popularna Encyklopedia Leków”, „Leki bez recepty dla dzieci” i „Vademecum leków”. Wydawca i współautor serwisów internetowych o lekach Lekinfo24. pl, Lekibezrecepty24.pl i Lekidladzieci24.pl.

Mgr farm. Ilona Ślugaj

Farmaceuta, redaktor, ekspert w zakresie informacji o lekach. W latach 1992-2007 Redaktor Naczelna i Menedżer d/s Edytorsko-Wydawniczych odpowiedzialna za stwo­rzenie i rozwój bazy informacji o lekach „Pharmindex” oraz za treść, edycję i proces wydawniczy informatora o lekach „Pharmindex”.

Współautor wszystkich wydań infor­matora o lekach Pharmindex w latach 1993-2007 oraz książek „Leki bez recepty dla dzieci” i „Vademecum leków”. Od 2008 r. zarządza bazą informacji o lekach LekInfo24 oraz jest redaktor naczelną serwisów internetowych o lekach Lekinfo24.pl, Lekibezre­cepty24.pl i Lekidladzieci24.pl.

Kup teraz w promocyjnej cenie >>