Indeks bezpłatnych produktów leczniczych 75+

W naszym serwisie znajdą Państwo listy bezpłatnych leków dla seniorów, wraz z informacjami o tych lekach. Bezpłatne leki przeznaczone są dla osób po 75 roku życia. Rozwiązanie to jest regulowane przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia.LekInfo24 zawiera listę produktów leczniczych według nazw handlowych oraz indeksy terapeutyczne według poszczególnych schorzeń. Indeks jest na bieżąco aktualizowany i uwzględnia wszystkie zmiany zawarte w obwieszczeniach Ministerstwa Zdrowia. Wymienione środki są wydawane emerytom bezpłatnie w aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub uprawnioną pielęgniarkę.

Aktualność LIPIEC 2020

Sprawdź zasady wydawania bezpłatnych leków dla seniorów, sprawdź listę leków oraz które leki, w których chorobach mogą być wydawane bezpłatnie


Zobacz pełną listę leków wydawanych bezpłatnie dla seniorów.
Aktualność listy zgodna jest z aktualną listą leków refundowanych


Zobacz które leki, w jakim schorzeniu, są wydawane bezpłatnie dla seniorów