Preparaty zawierające substancję czynną Allergen extracts - pollen allergens (Wyciągi alergenów - alergeny pyłków roślin) - droga podania parenteralna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Allergovit alergoidy pyłków roślin (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 2 fiolki 3 ml (stęż.A i B) - lecz. początkowe 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 82,05 Cena 100% (zł): 322,19 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Allergovit alergoidy pyłków roślin (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml (stęż.B) - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 77,24 Cena 100% (zł): 317,38 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 4 fiolki 5 ml (stęż. 1-4) - lecz. podstawowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 629,55 Cena 100% (zł): 629,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alutard SQ Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 5 ml (stęż. 4) - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 629,55 Cena 100% (zł): 629,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Novo-Helisen Depot Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) - lecz. początkowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 432,49 Cena 100% (zł): 432,49 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Novo-Helisen Depot Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 9,5 ml (stęż. 3) - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 450,32 Cena 100% (zł): 450,32 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pollinex + Rye (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 3 fiolki 1 ml - lecz. początkowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 155,75 Cena 100% (zł): 155,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pollinex + Rye (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 1,5 ml - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 158,39 Cena 100% (zł): 158,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pollinex Tree (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 3 fiolki 1 ml - lecz. początkowe 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 155,75 Cena 100% (zł): 155,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pollinex Tree (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 1,5 ml - lecz. podtrzym. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 158,39 Cena 100% (zł): 158,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Purethal - Mieszanki alergoidów pyłków roślin - drzewa (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 243,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Purethal - Mieszanki alergoidów pyłków roślin - trawy (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 243,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Purethal - Mieszanki alergoidów pyłków roślin - trawy, brzoza (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 243,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Purethal - Mieszanki alergoidów pyłków roślin - trawy, drzewa (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 243,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Purethal - Pojedyncze alergoidy pyłków roślin (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 243,34 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny