reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Alugastrin (Aluminium compounds) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Alugastrin (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alugastrin (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg 40 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alugastrin (OTC) zawiesina doustna 340 mg/5 ml 1 but. 250 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alugastrin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALUGASTRIN?

Alugastrin tabletki
1 tabletka do rozgryzania i żucia Alugastrin zawiera 340 mg węglanu dihydroksyglinowo-sodowego. Lek zawiera sód, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Alugastrin zawiesina
15 ml zawiesiny doustnej Alugastrin zawiera 1,02 g węglanu dihydroksyglinowo-sodowego. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera sód, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

jak działa alugastrin?

Lek Alugastrin zobojętnia nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym.

kiedy stosować alugastrin?

Lek Alugastrin jest stosowany objawowo: w nadkwaśności soku żołądkowego; w uszkodzeniu śluzówki żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

jak stosować alugastrin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Alugastrin tabletki
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki Alugastrin w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.
Alugastrin zawiesina
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) zawiesiny Alugastrin w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.
Sposób podawania
Wskazane jest przyjmowanie leku po posiłkach lub między posiłkami.

kiedy alugastrin nie może być stosowany?

Leku Alugastrin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (węglan dihydroksyglinowo-sodowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Alugastrin, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku alugastrin?

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Ostrożnie stosować lek Alugastrin u pacjentów ze skłonnością do zaparć. U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek Alugastrin można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.

jak stosować alugastrin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Alugastrin zmniejsza wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych leków podawanych doustnie, np.: antagonistów receptorów H2 (np.ranitydyna), fenytoiny, fluorochinolonów (np. cyprofloksacyna), glikozydów nasercowych (np. digoksyna), ketokonazolu, tetracyklin (np. doksycyklina), salicylanów, preparatów żelaza. Lek Alugastrin zmniejsza skuteczność działania sukralfatu. Należy zachować, zgodne z zaleceniem lekarza, przerwy między podaniem leku Alugastrin i innych leków doustnych.

czy można stosować alugastrin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Podczas ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze) i karmienia piersią lek Alugastrin może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować leku Alugastrin długotrwale ani w dużych dawkach.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku alugastrin?

Często mogą wystąpić: kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka. Niezbyt często: nudności lub wymioty, białawe zabarwienie kału. W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek leku Alugastrin mogą wystąpić: ciągłe zaparcia, utrata apetytu, niezwykła utrata masy ciała, osłabienie mięśni, utrata fosforanów (bóle kości, puchnięcie nadgarstków lub kostek).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku alugastrin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku zastosowania leku Alugastrin w większej dawce niż zalecana, może wystąpić biegunka, obrzęk stóp i podudzi.

czy alugastrin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Alugastrin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać alugastrin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po otwarciu butelki zawiesiny wynosi 30 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama