LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

AulinDol (Nimesulide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
AulinDol (OTC) żel 30 mg/g 1 tuba 50 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
AulinDol (OTC) żel 30 mg/g 1 tuba 100 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,90 Cena 100% (zł): 26,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

AulinDol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera AulinDol?

Lek AulinDol występuje w postaci żelu na skórę i jest dostępny bez recepty.
1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu. Lek zawiera parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jak działa AulinDol?

Nimesulid działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Kiedy stosować AulinDol?

Lek AulinDol jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obrzęków spowodowanych skręceniami oraz urazami ścięgien zwanymi "ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien".

Jak stosować AulinDol?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Należy nanieść na skórę potrzebną ilość żelu zależną od rozmiarów bolesnego lub obrzękniętego miejsca (zazwyczaj jest to 3 g żelu - pasek o długości 6-7 cm). Stosować lek 2 lub 3 razy na dobę przez okres od 7 do 15 dni. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce. Leku nie należy stosować pod opatrunki wodoodporne lub nieprzepuszczające powietrza.
Dzieci
Leku AulinDol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

Kiedy AulinDol nie może być stosowany?

Leku AulinDol nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nimesulid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku AulinDol?

Jeżeli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania. Lek AulinDol należy stosować ostrożnie u pacjentów chorujących na astmę, u pacjentów z poważnymi zaburzeniami wątroby, nerek lub serca, u pacjentów z owrzodzeniem żołądka lub krwawieniem z żołądka, u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować leku na uszkodzoną skórę, na rany, otarcia lub na stany zapalne skóry. Nie należy stosować żelu w okolicach oczu. Podczas stosowania leku AulinDol nie należy stosować żadnych kremów lub maści na leczony obszar skóry. Leczonej powierzchni skóry nie należy narażać na działanie promieni słonecznych, ponieważ może wystąpić zwiększona skłonność do oparzeń słonecznych. Lek AulinDol może brudzić na żółto leczoną skórę, a także ubrania stykające się z leczonym obszarem.

Jak stosować AulinDol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować AulinDol w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku AulinDol u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku AulinDol?

Często mogą wystąpić świąd, zaczerwienienie skóry lub wysypka. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej, takich jak trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, należy odstawić lek i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku AulinDol?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy AulinDol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu nimesulidu zastosowanego miejscowo na skórę na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać AulinDol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi 14 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner