LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Beclonasal Aqua (Beclometasone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Beclonasal Aqua (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 200 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Beclonasal Aqua

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Orion Corporation

Co zawiera Beclonasal Aqua?

Lek Beclonasal Aqua występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 dawka leku zawiera 50 mikrogramów dipropionianu beklometazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Beclonasal Aqua?

Dipropionian beklometazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza stan zapalny i obrzęk śluzówki nosa.

Kiedy stosować Beclonasal Aqua?

Lek Beclonasal Aqua jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (w tym kataru siennego) oraz naczynioruchowego zapalenia śluzówki nosa.

Jak stosować Beclonasal Aqua?

Dawkowanie leku Beclonasal Aqua, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Beclonasal Aqua należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Beclonasal Aqua?

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, kolejną dawkę należy zastosować zgodnie z dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Beclonasal Aqua nie może być stosowany?

Leku Beclonasal Aqua nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dipropionian beklometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Beclonasal Aqua?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Beclonasal Aqua lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Beclonasal Aqua nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jak stosować Beclonasal Aqua z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Beclonasal Aqua w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Beclonasal Aqua u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Beclonasal Aqua?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Beclonasal Aqua, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Beclonasal Aqua?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Beclonasal Aqua wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie stwierdzono wpływu leku Beclonasal Aqua na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Beclonasal Aqua?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner