Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Binabic (Bicalutamide, Bikalutamid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Binabic (Rp) tabletki powlekane 50 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Binabic: tabletki powlekane (50 mg) 28 szt.

Oncogenerika Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy antagonista androgenowy.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu. 1 tabletka zawiera 62,7 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną.

DAWKOWANIE
Dorośli mężczyźni włącznie z osobami w podeszłym wieku
1 tabletka (50 mg) na dobę z posiłkiem lub bez. Podawanie bikalutamidu należy rozpocząć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem analogu LHRH lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest wskazany dla dzieci i młodzieży.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby bikalutamid może się kumulować.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. Brak danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat jest przeciwwskazany u kobiet, dzieci i młodzieży. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: uderzenia gorąca; ginekomastia, tkliwość piersi; zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia wzwodu, impotencja. Często: osłabienie; świąd; nudności, biegunka; zaburzenia czynności wątroby (zmiany aktywności aminotransferaz, stężenia bilirubiny, zastój żółci, żółtaczka), powiększenie wątroby; obrzęki, ból uogólniony, ból w obrębie miednicy, dreszcze, wysypka, swędzenie, nadmierne owłosienie, zaparcia, dreszcze, bezsenność, zwiększenie masy ciała, cukrzyca, niedokrwistość. Niezbyt często: śródmiąższowe zapalenie płuc; krwiomocz; reakcje nadwrażliwości, włącznie z obrzękiem naczynioworuchowym i pokrzywką; depresja; ból brzucha, ból klatki piersiowej, ból głowy, bóle pleców, bóle karku, łysienie, suchość jamy ustnej, dyspepsja, wzdęcia, senność, jadłowstręt, hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała, oddawanie moczu w nocy, duszność.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBinabic (Rp) tabletki powlekane 150 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 129,50 Cena 100% (zł): 129,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie