Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bunondol (Buprenorphine, Buprenorfina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bunondol (Rp) roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/ml 5 amp. 1 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,50 Cena 100% (zł): 24,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Bunondol: roztwór do wstrzykiwań (0,3 mg/ml) 5 amp. 1 ml

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Opioidowy lek przeciwbólowy.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 0,3 mg buprenorfiny w postaci chlorowodorku.

WSKAZANIA
Bóle różnego pochodzenia umiarkowane do silnych, wymagające zastosowania opioidowego leku przeciwbólowego.

DAWKOWANIE
Bóle różnego pochodzenia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zwykle 1 do 2 ml (0,3 do 0,6 mg) co 6 do 8 godzin.
Dzieci
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: 3 do 6 mcg/kg mc. co 6 do 8 godzin. Nie przekraczać dawki 9 mcg/kg mc. Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania buprenorfiny u dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
Premedykacja u dorosłych lub jako uzupełniający lek przeciwbólowy
Premedykacja: 1 ml (0,3 mg) domięśniowo godzinę przed zabiegiem. Jako uzupełniający lek przeciwbólowy: dożylnie od 1 do 1,5 ml (0,3 do 0,45 mg).
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat powinien być podawany z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Preparat podawać domięśniowo lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Preparatu nie należy mieszać ani podawać jednocześnie przez ten sam dostęp żylny z roztworami o odczynie zasadowym.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania buprenorfiny w okresie ciąży. Buprenorfina przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach; należy pamiętać że buprenorfina może zmniejszać wydzielanie mleka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, senność; omamy i inne działania niepożądane o charakterze psychomimetycznym (większe prawdopodobieństwo u pacjentów w podeszłym wieku); niedociśnienie tętnicze prowadzące do omdleń. Rzadko: reakcje alergiczne. Sporadycznie: zaburzenia widzenia; zahamowanie oddychania; zaburzenia oddawania moczu; wysypka skórna.

UWAGI
Buprenorfinę należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności układu oddechowego, np. astmą, niewydolnością oddechową, przerostem prawej komory serca, zmniejszeniem rezerwy oddechowej, niedotlenieniem narządów, hiperkapnią, uprzednio występującym zahamowaniem oddychania. Należy zachować ostrożność u pacjentów z urazami głowy, ze zmianami wewnątrzczaszkowymi oraz innymi, w przebiegu których możliwy jest wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami utrudniającymi odpływ żółci, niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy (np. choroba Addisona), miastenią, zahamowaniem czynności OUN, psychozami, śpiączką, przerostem gruczołu krokowego lub zwężeniem cewki moczowej, alkoholizmem, delirium tremens lub kifoskoliozą. Preparat nie powinien być stosowany z napojami alkoholowymi lub z lekami zawierającymi alkohol.
Pacjentów leczonych ambulatoryjnie należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn w przypadku występowania działań niepożądanych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBunondol (Rp) tabletki podjęzykowe 0,2 mg 60 szt. - fiolka 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,64 / 0,00 Cena 100% (zł): 35,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Bunondol (Rp) tabletki podjęzykowe 0,2 mg 60 szt. - blister 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,64 / 0,00 Cena 100% (zł): 35,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Bunondol (Rp) tabletki podjęzykowe 0,4 mg 30 szt. - fiolka 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,64 / 0,00 Cena 100% (zł): 35,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Bunondol (Rp) tabletki podjęzykowe 0,4 mg 30 szt. - blister 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 10,64 / 0,00 Cena 100% (zł): 35,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie