LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Camilia (Homeopatic product)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Camilia (OTC) roztwór doustny 10 poj. 1 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Camilia (OTC) roztwór doustny 30 poj. 1 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 57,00 Cena 100% (zł): 57,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Camilia

Boiron S.A.

SKŁAD
1 pojemnik jednodawkowy (1 ml) zawiera: 333,3 mg Chamomilla vulgaris 9 CH, 333,3 mg Phytolacca decandra 5 CH, 333,3 mg Rheum 5 CH.

Wskazania

Homeopatyczny produkt leczniczy stosowany w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Dawkowanie

Niemowlęta
3-6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemnika. Maksymalna dawka dobowa to 6 pojemników. Leczenie należy kontynuować przez 3 do 8 dni. Schemat  dawkowania można powtórzyć przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.
Sposób podawania
Stosować doustnie. Zawartość całego pojemnika należy wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie są znane działania niepożądane po zastosowaniu preparatu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner