LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Canephron N (Centaurium erythraea + Levisticum officinale + Rosmarinus officinalis)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Canephron N (OTC) krople doustne, płyn 1 but. 100 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Canephron N

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bionorica SE

Co zawiera Canephron N?

Lek Canephron N występuje w postaci kropli doustnych i jest dostępny bez recepty.
100 ml kropli zawiera wyciąg z 1,8 g mieszaniny z: ziela tysiącznika, korzenia lubczyku, liścia rozmarynu (w stosunku 1:1:1). Lek zawiera do 19,5% (v/v) alkoholu.

Kiedy stosować Canephron N?

Lek Canephron N jest stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Jak stosować Canephron N?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej. Podczas stosowania leku Canephron N zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
Dzieci
Lek Canephron N nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Czas trwania leczenia
Lek Canephron N może być stosowany przez okres do 4 tygodni (w celu dalszego stosowania, po upływie 3 tygodni, należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, dalsze leczenie pacjent powinien skonsultować z lekarzem.
Sposób podawania
Lek można przyjąć z innymi płynami (np. szklanką wody).

Kiedy Canephron N nie może być stosowany?

Leku Canephron N nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego). Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka oraz w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Canephron N?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób z chorobami wątroby lub padaczką.

Jak stosować Canephron N z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Canephron N w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Canephron N.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Canephron N?

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub alergiczne - w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub alergii należy przerwać stosowanie leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Canephron N?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Canephron N wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Canephron N?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner