Dodaj do mojego indeksu leków »

Diosminex (Diosmin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Diosminex (OTC) tabletki powlekane 500 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Diosminex (OTC) tabletki powlekane 500 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,00 Cena 100% (zł): 49,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Diosminex Max (OTC) tabletki powlekane 1000 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,00 Cena 100% (zł): 37,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Diosminex Max (OTC) tabletki powlekane 1000 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,60 Cena 100% (zł): 53,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Diosminex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA DIOSMINEX LUB DIOSMINEX MAX

Diosminex
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg diosminy. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.
Diosminex Max
1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg diosminy. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

KIEDY STOSUJE SIĘ DIOSMINEX LUB DIOSMINEX MAX

Lek jest wskazany w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg.
Lek jest także wskazany w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.
Dorośli
Diosminex
Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę (rano i wieczorem). Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Diosminex Max
Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę. W celu uzyskania poprawy, lek należy stosować przez co najmniej kilka tygodni. Jeżeli po 5 tygodniach leczenia nasilenie objawów choroby zwiększyło się lub nie zmieniło się, należy zasięgnąć porady lekarza.
Leczenie zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu: zalecana dawka to 3 tabletki na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Jeżeli po 7 dniach leczenia nasilenie objawów choroby zwiększyło się lub nie zmieniło się, należy zasięgnąć porady lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłków.

KIEDY DIOSMINEX LUB DIOSMINEX MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diosminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem powinna być krótkotrwała.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i zmniejszać wydalanie metronidazolu (lek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym) i diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Przed zastosowaniem leku podczas ciąży lub w przypadku gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza. Z powodu braku odpowiednich badań dotyczących przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią, zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych