Dodaj do mojego indeksu leków »

Erdomed Muko (Erdosteine, Erdosteina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Erdomed Muko (OTC) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 225 mg 20 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,25 Cena 100% (zł): 30,25 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Erdomed Muko

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ERDOMED MUKO

1 saszetka zawiera 225 mg erdosteiny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Erdosteina jest lekiem mukolitycznym - zmniejsza lepkość śluzu w drogach oddechowych i ułatwia jego wykrztuszanie.

KIEDY STOSUJE SIĘ ERDOMED MUKO

Lek jest stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych, jako lek wspomagający w leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, takich jak stany zapalne nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli oraz płuc.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Dzieci i młodzież
Dzieci od 12. roku życia: 1 saszetka 2 razy na dobę. Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Leku nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny powyżej 25 ml/min). Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny poniżej 25 ml/min).
Sposób podawania
Zawartość saszetki wsypać do ok. 120 ml (pół szklanki) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Zawiesinę wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Leku nie należy stosować przed snem.

KIEDY ERDOMED MUKO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (erdosteinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, albo na leki zawierające wolne grupy SH (np. acetylocysteinę). Leku nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 25 ml/min) lub jeśli u pacjenta występuje homocystynuria (genetycznie uwarunkowana choroba metaboliczna polegająca na nieprawidłowym metabolizmie aminokwasu metioniny). Nie stosować leku u dzieci poniżej 12. roku życia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu). W przypadku wystąpienia typowych objawów nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) należy natychmiast przerwać leczenie. Leku nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem, ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu. Podczas leczenia należy przyjmować dużą ilość płynów.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować erdosteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy. Niezbyt często: zgaga, zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie. Rzadko: brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii (wysypka, pokrzywka, gorączka).

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych